קשיי שפה

השפה מהווה כלי עיקרי ומרכזי לתקשורת תקינה עם הסביבה. היא מתחילה להתפתח אצל תינוקות כבר מיום היוולדם באמצעות גירויים שמיעתיים, וויזואליים ותחושתיים. התפתחות הילד בהיבט השפתי נעשית בהדרגה ובשלבים, כאשר קצב ההתקדמות והמעבר בין השלבים הינו אינדיבידואלי ותלוי בגורמים שונים (חלקם אישיים – פנימיים וחלקם סביבתיים).

לקות שפה בגיל הרך:

כאמור, התפתחות התינוק בשנה הראשונה כוללת מספר שלבים, כאשר הכישורים התקשורתיים הבלתי מילוליים (קשר עין, מבט הדדי, הבעות פנים, חיוך, בכי, ג'סטות) מהווים בסיס חיוני להתפתחות השפה. בהמשך מתפתחת ההבעה באמצעות הפקת קולות, ובשלב מאוחר יותר נרכשות הברות, מילים ראשונות, צירופי מילים, משפטים קצרים ומורכבים עד ליכולת קיום שיחה וניהול תקשורת עם הסביבה.

קשיים ועיכובים בשפה ובתקשורת עלולים לבוא לידי ביטוי הן בהבנת השפה והן בדיבור. לעיתים מדובר רק בעיכוב זמני, אך במקרים מסוימים מתברר כי מדובר בלקות שפתית. לקויות שפה כוללות חסר באוצר מילים, קשיים בשליפת מילים הנדרשות בסיטואציות שונות, קשיי תחביר ודקדוק, כמו חוסר הבחנה בין הטייה לזכר ולנקבה, בעיה בהעברת מסרים באמצעות משפטים מורכבים, קשיים בחשיבה וביכולת לספר סיפורים וחוויות.

חשיבות האבחון והגילוי המוקדם של הפרעות שפה הינו קריטי להצלחת הטיפול ולצמצום הפערים הקיימים.

לקויות למידה וקשיי שפה אצל ילדים בגיל בית ספר:

ממחקרים שבוצעו בתחום, עולה כי ילדים שאובחנו עם לקויות שפה בתקופת הגן, נמצאים בסיכון גבוה לפתח ליקויי למידה בתקופת בית הספר.
לקות למידה בגיל בית ספר תבוא לידי ביטוי בקשיי שליפה ובקושי בשימוש באוצר מילים מתאים, בהיעדר יכולת להשתמש במשפטים מורכבים מבחינה תחבירית, בקשיים בהבנת ההוראות בכיתה, בבעיות הבנת הנקרא, בהסקת מסקנות, בהתמודדות עם תרגילים מילוליים בחשבון ועוד.

קלינאית התקשורת תאבחן את בעיות התקשורת ולקויות הלמידה הקשורות לשפה, לדיבור ולשמיעה. לאחר האבחון היא תסייע לילד לתרגל ולרכוש כישורים שפתיים, בהתאם ליכולתו ולצרכיו האישיים.