שיבושי היגוי

שיבושי היגוי אצל ילדים | דיבור לא מובן | דיספרקסיה שפתית

התפתחות הדיבור, ההיגוי ויכולת ההפקה של הצלילים מתפתחת בהדרגה עם הגיל ואורכת מספר שנים. צלילים שונים מתפתחים אצל ילדים בשלבים שונים. כאשר הילד אינו רוכש את היכולת להפיק צליל בהתאם לנורמות הגיל (לא משתמש באות ר' לאחר גיל 4, למשל), או לחילופין, כאשר הפקת הדיבור שלו אינה מובנת לסביבתו (מחליף עיצורים, משמיט הברות, 'בולע מילים'), יש מקום לביצוע אבחון אצל קלינאית תקשורת ולבניית תכנית טיפול מותאמת אצל ילדים, במידת הצורך.

התופעה של דיבור לא מובן ולא ברור קיימת הן בקרב ילדים ובני נוער והן בקרב מבוגרים. קיימים מספר גורמים הפוגעים במובנות הדיבור:

    שיבושי היגוי ספציפיים

    ליקוי בהיגוי צלילים מסוימים, לדוגמה:

    ילד בן חמש, המתקשה להגות את הצליל ר'- אומר 'אוצה' במקום 'רוצה'.

    שיבושי היגוי מורכבים - שיבושים פונולוגיים

    שיבושי היגוי הפוגעים במובנות הדיבור של הילד בצורה משמעותית. מדובר בשיבושים שנובעים מפגיעה בחוקים פונולוגיים (חוקים שקשורים למבנה צלילי השפה).

    ככל שיש שיבושים פונולוגיים רבים יותר, כך יהיה קשה יותר להבין את דיבורו של הילד.

    דוגמה לשיבושים פונולוגיים:

    השמטת הברות ועיצורים  ('דור' במקום 'כדור', 'אלב' במקום 'כלב')

    החלפת עיצורים ('דגר' במקום 'גדר')

    פרונטינג- הילד מחליף את הצלילים ק' וג' ב-ט' וד' ('טלב' במקום כלב)

    סטופינג- הילד הוגה את הצלילים החוככים כסותמים (כגון: ב' במקום ו' או ט' במקום ס').