דיבור חטוף

דיבור חטוף מאופיין בקצב דיבור מהיר או לא סדיר, השמטות של הברות וצלילים ('בליעת אותיות') בעיקר בסופי מילים ומשפטים, חזרות על מילים וחלקי משפטים ועצירות מרובות, היגוי לא מדויק ולא ברור, וכן, שימוש מוגזם במילות פקק (כגון: אה, ו, נו).
פעמים רבות, מתלווה לתופעה זו גם קושי בארגון שפתי. לרב, לאנשים בעלי דיבור חטוף מודעות נמוכה לגבי האופן בו הם נשמעים באוזני הסביבה.