גמגום וחוסר שטף התפתחותי

גמגום אצל ילדים ומבוגרים

טיפול בגמגום אצל ילדים | טיפול בגמגום לילדים | גמגום אצל ילדים

גמגום היא הפרעה בקצב הדיבור, בה הפרט מתקשה להביע את דבריו בגלל חזרה או הארכה לא-רצונית של צלילים, או עצירה של הקול. לעתים הגמגום מלווה בתנועות לוואי, כמו: מצמוץ עיניים, העוויות פנים ועוד.

מעבר למאפיינים ההתנהגותיים, לגמגום מאפיינים פסיכולוגיים וחברתיים. רוב המגמגמים מדווחים על חשש או פחד מדיבור במצבים חברתיים ספציפיים.

כאחד אחוז מכלל האוכלוסיה סובל מגמגום. לעומת זאת, הגמגום אצל ילדים בגיל הרך מופיע בשכיחות של כ- 5 אחוזים, כאשר כ- 80% מתוכם צפויים להחלים מהגמגום במהלך שנות הילדות. גמגום התפתחותי מופיע לרוב בין גילאי 2-5 שנים. הגמגום נפוץ יותר בקרב בנים לעומת בנות, ביחס של כ- 1:4.

למרות המחקרים הרבים שנעשו בתחום, עד היום אין תשובה חד-משמעית באשר למקורו של הגמגום. בשנים האחרונות, רב המחקרים מדברים על בסיס אורגני-מולד, בשילוב עם גורמים סביבתיים שונים.