גמגום וחוסר שטף התפתחותי

גמגום אצל ילדים ומבוגרים

גמגום היא הפרעה בקצב הדיבור, בה הפרט מתקשה להביע את דבריו בגלל חזרה או הארכה לא-רצונית של צלילים, או עצירה של הקול. לעתים הגמגום מלווה בתנועות לוואי, כמו: מצמוץ עיניים, העוויות פנים ועוד.
מעבר למאפיינים ההתנהגותיים, לגמגום מאפיינים פסיכולוגיים וחברתיים. רב המגמגמים מדווחים על חשש או פחד מדיבור במצבים חברתיים ספציפיים.
למרות המחקרים הרבים שנעשו בתחום, עד היום אין תשובה חד-משמעית באשר למקורו של הגמגום. בשנים האחרונות, רב המחקרים מדברים על בסיס אורגני-מולד, בשילוב עם גורמים סביבתיים שונים.