התפתחות השפה

שלבי התפתחות השפה

כל בעיה בשפה או בדיבור יכולה להשפיע באופן משמעותי על היכולת החברתית, התקשורתית והלימודית של הילד. לכן, חשוב לאבחן ולטפל בקשיי השפה והדיבור כבר בשלבים הראשונים. למידע וטיפול היכנסו

שלבי התפתחות השפה

התקשורת מתפתחת במהלך השנה הראשונה לחיים, עוד לפני הופעת המילים הראשונות.

יכולת הבנת השפה מתפתחת לפני ההבעה. אוצר המילים שהפעוט מבין, גדול משמעותית מהמילים שהוא אומר (בכ- 50-150 מילים).


למה חשוב לאבחן ולטפל בגיל צעיר?

כל בעיה בשפה או בדיבור יכולה להשפיע באופן משמעותי על היכולת החברתית, התקשורתית והלימודית של הילד. לכן, חשוב לאבחן ולטפל בנושא של קשיי שפה  אצל ילדים כבר בשלבים הראשונים. התערבות מוקדמת יכולה לבנות את הקרקע, ולהכין את הילד להתמודד ולהצליח בהמשך ברכישת מיומנויות למידה, בקריאה וכתיבה וביחסים חברתיים.

 

מה מצופה מהילד בכל שלב מבחינת הבעה ודיבור? 

מה הילד מביע ואומר?


התפתחות הדיבור והבעה לפי גיל-

הבעת שפה ודיבור בגיל חצי שנה עד שנה

 • מלמול מגוון, רצף הברות (כגון: tata, bibibi)
 • הפקת קולות דיבור קבועים לצורך הבעת כוונות תקשורתיות
 • שימוש במחוות גוף (ג'סטות) לצורך הבעת כוונות תקשורתיות (הצבעה על חפצים, נפנוף לשלום)
 • לקראת גיל שנה- נצפה להופעת המילים הראשונות, עם זאת, המלל אינו מובן ברובו.

הבעת שפה ודיבור בגיל שנה עד שנה וחצי

 • הפקה של מילים בודדות

הבעת שפה ודיבור בגילאי שנה וחצי עד שנתיים

 • אוצר המילים הולך וגדל משמעותית
 • מופיע שימוש בצירופים בני שתי מילים

הבעת שפה ודיבור בגילאי שנתיים עד שלוש

 • הילד מצרף למשפטים פשוטים
 • לקראת גיל שלוש, מופיעים משפטים מחוברים ומורכבים


* ההתייחסות בכל שלב היא לאבני הדרך שהושגו על ידי רוב הילדים בעלי התפתחות תקינה בטווח גילאים זה.


בגיל שלוש, הילד כבר מדבר 'כמו מבוגר', מספר ומשתף בחוויות יומיומיות, ומשתמש במשפטים מורכבים. הדיבור מובן ברובו. השפה ממשיכה להתפתח, כך שבהמשך הילד מסוגל להבין ולהביע רעיונות מורכבים יותר, ומשכלל את יכולת הסיפור ותיאור החוויות.

מה מצופה מהילד בכל שלב?

מה הילד מבין?

התפתחות הבנת השפה לפי גיל-


חצי שנה עד שנה

 • מפנה את ראשו לכיוון מקור הקול
 • מבין שאלות והוראות פשוטות תבניתיות (כגון: 'בוא אליי', 'רוצה עוד?')

שנה עד שנה וחצי

 • מזהה חפצים בסיסיים מחיי היומיום (כגון: ספר, בקבוק, דובי)
 • מבין הוראות ושאלות פשוטות ('זרוק את הכדור')

שנה וחצי עד שנתיים

 • מאזין לסיפורים ודקלומים קצרים
 • מזהה תמונות של חפצים מוכרים
 • מצביע על אברי גוף

שנתיים עד שלוש

 • מבין הוראות בעלות שני שלבים
 • מבין הפכים (גדול-קטן, למעלה-למטה)
 • נהנה מהאזנה לסיפורים ארוכים יותר

* ההתייחסות בכל שלב היא לאבני הדרך שהושגו על ידי רוב הילדים בעלי התפתחות תקינה בטווח גילאים זה.

עוד באתר

 • שיבושי היגוי אצל ילדים
 • דחיקת לשון אצל ילדים
 • גמגום אצל ילדים
 • דיבור חטוף אצל ילדים
 • קלינאית תקשורת מומלצת לילדים